उन्हाळ्यात हे ५ थंड पदार्थ नक्की खावे

१ . टरबूज 

२. काकडी 

३. नारळ पाणी 

४. पुदिना 

५. दही